-10-5
  • خوزستان, ایران

پلیس +10 در اهواز کد 611113

خدمات الکترونیک انتظامی:

• صدور و المثنی کارت سوخت
• تعویض یا المثنی گواهینامه
• صدور گذرنامه/پاسپورت
• اعلان فقدان اسناد، مدارک و وسایل
• صدور وضعیت خلافی خودرو
• گواهی پروانه کسب
• گواهی عدم سوء پیشینه
• خدمات اخذ علائم بیومتریک چهره

بررسی اجمالی

  • دسته بندی : پلیس 10+

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات