• هرمزگان, ایران

خدمات این دفتر شامل انجام ترجمه رسمی مدارک به تمامی زبانها با مهر مترجم و تاییدیه قوه قضاییه و وزارت امور خارجه است. همچنین تاییدات سفارت کشورهای دیگر , از جمه امارات و قطر و عمان, در اسرع وقت اتخاذ میگردد.

بررسی اجمالی

  • دسته بندی : دارالترجمه

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات