#3403
میثم
میهمان

به نظر من قانون ترکیه رو با مداد مینویسن…چون هی عوضش میکنن