#3401
میثم
میهمان

اقامت کاری یعنی دریافت پیشنهاد کاری در آمریکا کم هزینه ترین روش موجوده و بعد از آن اقامت تحصیلیه. البته هزینه زندگی در آمریکا که تو ایالات مختلف اون هم فرق می کنه باید در نظر داشته باشید.