#3397
فرشید
میهمان

سلام احسان جان، به غیر از کشورهایی که محمدطاها جان فرمودن، مهاجرت از طریق ثبت شرکت در لهستان، مهاجرت گروه درمان به سوئد، مهاجرت کاری به آلمان هم جزء روش های سریع مهاجرت هستش.