#3394
حسام
میهمان

سلام بهرام جان، از جمله شرایط اقامت طلایی اسپانیا اینه که 1) متقاضیان سرمایه گذاری در اسپانیا باید غیر اروپایی و بیش از 18 سال داشته باشند.

2) همسر، فرزندان (کمتر از 18 سال)، مادر و پدر فرد سرمایه گذار نیز می توانند برای دریافت ویزای طلایی اسپانیا اقدام کنند.

3) افرادی که سوء پیشینه دارند برای دریافت ویزای طلایی اسپانیا نمی توانند اقدام کنند.

4) هزینه لازم برای دریافت ویزای طلایی اسپانیا، نباید کمتر از 500 هزار یورو باشد.