#3393
حسام
میهمان

بله چنین شخصی در ابتدای ورود اقامت دائم این کشور را می گیره و بعد از گذشت ۴ سال می تونه در صورتی که شرایط لازم را داشته باشه برای اخذ پاسپورت این کشور درخواست خودش را ارائه بده و باید نشان بده که تو این مدت به صورت کامل به فرهنگ و جامعه استرالیا خو گرفته وشخص متقاضی در صورتی که با صلاحدید دولت تو آزمون مربوطه موفق بشه می تونه پاسپورت استرالیا را دریافت کنه.