#3391
بهرام
میهمان

سلام، تورنتو از نظر بازار کاری در وضعیت بهتریه، تورنتو در زمینه های تجارت، هنر و کسب و کار فوق العاده است.