#3389
حمید
میهمان

آزمون معمولا کتبیه اما در برخی موارد شفاهی هم بوده و ممکنه در قالب مصاحبه صورت بگیره. سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا تصمیم میگیره که آزمون شفاهی باشه یا کتبی.