#3368
Pedram
میهمان

بهترین راه مهاجرت به نروژ مثل بیشتر کشورها از روش مهاجرت تحصیلیه و بعد از آن مهاجرت های کاری و سرمایه گذاری هم مناسب هستند که بستگی به شرایط شما داره ، از راه ازدواج هم میشه