#3320
محمدطاها
میهمان

سلام پویا جان، اگه هزینه اجاره و خدمات درحدود 323 یورو، و هزینه غذا در حدود 168 یورو و هزینه لباس 42 یورو و اوقات فراغت و 61 یورو، کتاب های آموزشی 20 یورو، هزینه های درمانی هم 80 یورو حساب کنیم در کل چیزی در حدود 850 یورو میشه.