#3315
امین
میهمان

سلام ، شما باید در وب سایت دانشگاه مقصد و بخش Faculty، اسامی اعضای هیئت علمی دانشگاه رو ببینید، استاد راهنما باید یکی از عناوین استادیار (Assistant Professor) و دانشیار (Associate Professor) و استاد تمام (Professor) رو داشته باشه، توجه کنید استاد راهنما نمیتونه استاد بازنشسته، استاد مدعو، استاد وابسته و سخنران باشه.