#3311
کیوان
میهمان

ببخشید خب باید چجوری ثابت کنیم که توانایی مالیمون خوب نیست؟