#3303
محمدطاها
میهمان

سلام پویا جان، برای وثیقه تا آذر 99، باید 22.5 میلیون تومان وثیقه میذاشتی اما از دی 99 به بعد مقدار وثیقه شده 40 میلیون تومن بدون سود و 46 میلیون تومن با سود.