#3301
پویا
میهمان

سلام آزاده خانوم، در سی وی های رسمی دانشجویی برای ایالات مختلف کشور آمریکا و کانادا، سی وی باید بدون عکس باشه به خاطر مسائل نژادی و جنسیتی و … ولی در کشورهای اروپایی برعکسه می تونید بذارید، گذاشتن عکس در سی وی تاثیر منفی یا مثبت خاصی نداره.