#3293
ندا
میهمان

خیر پذیرش تو دانشگاه لهستان خیلی سخت نیست ولی عموما پذیرش تو دانشگاه خصوصیش راحت تر از دانشگاه های دولتیشه.