#3292
رهبری
میهمان

از دوستانی که اطلاعات دارن می خواستم بپرسم که پذیرش تو دانشگاه های لهستان سخته؟