#3286
سینا کاظمی
میهمان

آزمون یوس راحت تر از کنکور ایرانه، چون کنکور ایران شامل تمام دروس سه سال آخر تحصیلی میشه اما آزمون یوس فقط شامل ریاضی، هوش و هندسه است و آزمون sat هم فقط ریاضی و زبانه، برای همین قبولی تو آزمون یوس و ست 6 برابر کنکور ایرانه و ریاضی ترکیه هم به مراتب راحت تر از ریاضی ایرانه و سرفصل های درسی کمتری داره.