#3274
آنیتا
میهمان

بهترین منبع برای آمادگی در آزمون یوس کتاب های پوزا هستن. بعد از پوزا کتاب های کوراک و متروپل برای آمادگی بیشتر توصیه میشن. بعد از اینا هم کتاب های چاغداش. کتاب های چاغداش به افرادی توصیه میشه که یکبار منابع را از متروپل یا پوزا خوانده اند و دنبال مثال های تکمیلی و جدید هستند. کتاب های تی نی تی هم درسنامه های خوبی به زبان فارسی دارند و میتوان از آن در کنار کتاب های متروپل یا پوزا استفاده کرد. علاوه بر اینا حل سوالات سال های گذشته آزمون یوس دانشگاه های مختلف می تواند کمک زیادی در تست زنی شما کند.